Om psykoterapi

Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi KBT är en väl beprövad och vetenskapligt granskad behandling med goda resultat. Den lämpar sig för flera psykiska problem men har också visat sig vara bra vid kroppsliga besvär såsom tinnitus, sömnstörningar, ätstörningar. Kognitiv och beteendeterapi KBT går att använda i alla åldrar och kan hjälpa dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig.

Enligt Kognitiv och beteendeterapi KBT grundläggs våra tankar, känslor och beteenden tidigt i livet. Behandlingen hjälper dig att bli medveten om hindrande beteendemönster samt ge dig konkreta redskap för att förändra dessa. 

Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi KBT bygger på ett respektfullt samarbete mellan klient och terapeut. Tillsammans utforskar vi tankemönster, känslor och beteenden som blivit allt mer hindrande i vardagen med målsättningen att finna nya sätt att hantera livet och känna tillfredställelse.

Behandlingens mål är att vi hittar strategier för att lösa problem och på ett bättre sätt hantera nuet och framtiden. Metoden har framförallt fokus på närvaro i vardagen samt samspelet mellan dig och din omgivning. Det kan handla om att utveckla nya förhållningssätt för att hantera stress eller ångest eller andra svårigheter.

Terapiformen är strukturerad och sessionerna följer en gemensamt uppgjord agenda formulerad utifrån mål. Som klient arbetar man aktivt även mellan sessionerna med exempelvis olika former av hemuppgifter.

 

0702-791761

Vill du att jag ringer upp dig?


Kontakta mig här!