Par/familjeterapi

Relationsproblem kan uppstå i såväl kärleksrelationer som i andra nära relationer mellan exempelvis vuxna syskon, mellan vuxna barn och deras föräldrar eller mellan tidigare partners. För att kunna ändra på invanda mönster som urholkat relationen eller gjort den konfliktfylld kan man ibland behöva professionell hjälp.

I parrelationer är det inte ovanligt att man upplever att den kärlek med närhet, passion och tolerans för varandra som tidigare fanns har försvunnit. Ofta beskriver par att de inte längre kan kommunicera med varandra om såväl praktiska som känslomässiga ämnen. Det kan handla om praktisk fördelning av arbetet med hem och barn till olika värderingar om hur man ska leva sitt familjeliv. Det kan också handla om tillitsproblem som otrohet, svek och/eller svårigheter med sexlivet. Ibland är syftet att kunna gå skilda vägar och att få en så fungerade relation som möjligt utifrån de förutsättningar som krävs.

Den metoden som jag jobbar med i parterapin är integrated behavior couple therapy (IBCT). En KBT baserad strukturerad metod. Inledningsvis görs en bedömning som sker både i form av parsamtal och med separat individuell bedömning. Det händer att man alternerar parsamtal med individuella samtal beroende på hur situationen ser ut. I behandlingen ges utrymme för att se sina egna tanke- och beteendemönster och hur de har påverkat relationen. Metoden bygger på att utveckla en acceptans och förståelse och därmed uppnå en varaktig förändring. Vid parterapi är samtalen 90 minuter och de individuella samtalen är 60 minuter. Se mer information om tid och kostnad.

 

0702-791761

Vill du att jag ringer upp dig?


Kontakta mig här!